Största skolsatsningen i modern tid!

Nu märks det rejält att Folkpartiet är ansvarig för Utbildningsdepartementet i den borgerliga Alliansregeringen. I den budget för 2012, som inom kort antas av riksdagen, görs satsningar på skolan och framför allt på lärarna som inte Sverige har sett på många decennier.

 Utbildningsminister och folkpartiledaren Jan Björklund har fått möjlighet att förverkliga folkpartiets skolpolitik i regeringsställning. Målet är att läraryrkets status ska höjas och att de bästa lärarna ska få en god löneutveckling.  På så sätt skapas förutsättningar för att förbättra den svenska skolan resultat.

Flera utvecklingssteg införs för yrkesskickliga lärare. Det innebär att lärarna ges möjlighet till karriärvägar genom att tjänster med forskningsinnehåll inrättas såsom lektorer och adjunkter eller som huvudlärare med pedagogiskt ansvar. Detta kommer att regleras i skollagen.

Lärarnas fackliga organisationer ska tillsammans med arbetsgivarna komma överens om villkoren för tjänsterna och regeringen satsar stora pengar för att bistå de kommuner som inrättar dessa karriärtjänster. Det statliga bidraget till kommunerna införs 2013 och trappas upp årligen till nästan en miljard 2016.

I det s k lärarlyftet två görs ytterligare satsningar för att de lärare som har blivit legitimerade ska bli behöriga i alla ämnen som de undervisar i samt till att utbilda fritidspedagoger så att de kan bli behöriga i ett eller två praktiska/estetiska ämnen. För första gången lyfts alltså fritidspedagogernas roll i elevernas kunskapsutveckling fram. Det känns extra roligt eftersom Solna har en så väl utbyggd skolbarnsomsorg och mellanstadieverksamhet som i många fall är väl integrerade med den övriga skolans verksamhet. Regeringen satsar en halv miljard per år på detta per år under tre år.

Utöver detta fortsätter det tidigare lärarlyftet för att utbilda lärare som inte har behörighet eller inte har tagit ut sin examen för att de ska kunna få ut sin lärarlegitimation.

För att stärka matematikundervisningen i Sverige, som dessvärre inte är tillräckligt bra jämfört med våra grannländer, görs en bred satsning för alla mattelärare. 200 miljoner kronor per år 2012-2015 satsas på utbildning av lokala ”resurspersoner”, extra utbildning, ett webb-baserat utbildningsprogram och mötesaktiviteter för mattelärare.

Därutöver utökas undervisningen i matematik med en timme i veckan fr o m höstterminen 2013.

Till sist satsas också pengar för att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet och säkerställa kvaliteten i den arbetsplatsförlagda utbildningen. Yrkeslärare kommer att ges fortbildning.

Nu är det upp till kommunerna att ta vara på de möjligheter som regeringen och folkpartiets politik ger. I Solna tänker vi matcha regeringens satsningar. Det går bra för Solnas skolor. Undersökning efter undersökning visar att medelbetyget, det s k meritvärdet, ständigt ökar i årskurs nio i Solnas skolor. Nu vill vi gå vidare och höja lärarnas kompetens och status för att skolorna i Solna ska bli ännu bättre.

Lars Granath

Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Solna (FP)

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s