Rätten att åldras tillsammans

Ett av Folkpartiet Solnas vallöften var att införa parboendegaranti för äldre som levt ett långt liv tillsammans, så att de inte behöver skiljas åt när den ena måste flytta till omsorgsboende. Detta löfte fick vi också inskrivet i alliansens regeringsprogram 2011-2014.

Nu har Socialdepartementet sänt ut ett förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen, med innehåll att för den som beviljats plats i omsorgsboende ”det ska anses ingå i skälig levnadsnivå att kunna fortsätta sammanbo med sin make eller sambo under förutsättning att paret dessförinnan varaktigt har bott tillsammans”. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.

Efter att noga ha läst igenom promemorian som bifogas lagförslaget inser jag att frågan om parboendegaranti inte är helt enkel och att hänsyn måste tas till fler lagar såsom socialtjänstlagen, äktenskapsbalken och hyreslagen. Det finns också praktiska och ekonomiska frågor som måste lösas.

Vid Omvårdnadsnämndens möte den 6 december hade vi att ta ställning till Omvårdnadsförvaltningens tjänsteskrivelse avseende Socialdepartementets promemoria.

I dag erbjuder Solna gemensamt boende till par där båda beviljats omsorgsboende. Att utöka detta till att erbjuda par där bara den ena beviljats boende och den andre är frisk ger upphov till en rad frågor.

  • Hur bör boendet utformas; gemensamt rum, två rum med dörr emellan, boende i samma fastighet men inte i anslutning till varandra?
  • Hur ska skötseln av den sjuka fördelas mellan personal och den friska maken?
  • Hur säkerställs att båda makarna verkligen vill bo tillsammans?
  • Hur löses boendet för den friska maken när den sjuka avlider om den gemensamma bostaden inte finns kvar?

De ekonomiska konsekvenserna av att friska personer bor kvar på omvårdnadsboende när den sjuka avlidit är inte försvarbart. En plats beräknas i genomsnitt kosta 650 kkr per år. Även om personen betalar hyra enligt norm blir kostnaden orimlig för kommunen. Det är heller inte troligt att en frisk person mår bra att bo på omsorgsboende tillsammans med mycket sjuka och ofta dementa personer.

Frågorna är många och förutsättningarna troligtvis skiftande mellan kommunerna i Sverige. Därför anser inte förvaltningen att rätten till parboende ska lagstadgas utan i stället fastställas i kommunala riktlinjer. Vi i Folkpartiet lovade i valet att arbeta för införande av ”parboendegaranti” i Solna. Vi tror att detta kan uppnås genom kommunala riktlinjer som utformas så att när önskemål om parboende inkommer, ska frågan lyftas till omsorgsnämnden och behandlas på ett positiv sätt.

Omvårdnadsnämnden beslutade enhälligt att som sitt remissvar till kommunstyrelsen överlämna förvaltningens tjänstskrivelse

Anne Utter

Folkpartiets ledamot av omvårdnadsnämnden

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s