Noggrann avtalsuppföljning säkrar vården av äldre i Solna

Som ledamot i Solnas omvårdnadsnämnd har den senaste tidens rapporter om vanvård av äldre och riskkapitalisters oskäliga vinster och skatteplanering varit oroande. För ca 10 år sedan stod Solna i centrum för en liknande debatt och namnet Polhemsgården blev vida känt. Det blev en viktig väckarklocka för Solna och här beskriver jag kort hur vi arbetar i dag för att säkra kvaliteten.

Totalt finns nio omvårdnadsboenden i Solna varav ett, Skoga drivs av Humaniora Vård och Omsorg, som ägs av kommunen. Övriga boenden är upphandlade enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. Vid upphandlingen anges ett fast pris och ett antal minimikrav på kvalitet för boendet. Anbudsgivarna får konkurrera om vilken kvalitet utöver minimikravet de kan erbjuda till det fastslagna priset såsom högre personaltäthet, högre utbildningskrav osv.                     

Avtalen som sluts gäller för tre år med möjlighet att förlängas 3 + 3 år.

Entreprenörer

  • Aleris Äldreomsorg AB (Hallen, Tryggheten)
  • Carema Äldreomsorg AB (Ametisten)
  • Förenade Care AB (Björkgården, Polhemsgården)
  • Kavat Vård AB (Oskarsro)
  • Temabo AB (Berga)

För att säkra att verksamheten bedriver en trygg och säker vård och omsorg arbetar kommunens MAS (medicinsk ansvarig sjuksköterska) tillsammans med tre kvalitetsutvecklare och gör avtalsuppföljning och tillsyn.

Avtalsuppföljning genomförs vartannat år genom webbenkät, intervjuer och dokumentationsgranskning. Uppföljningen sammanställs i protokoll som redovisas för nämnden, och leder till åtgärdsplaner och generella förbättringsåtgärder. Resultaten är genomgående mycket bra.

Brukarundersökning genomfördes 2010. Eftersom nämnden inte är nöjd med resultatet genomförs en ny undersökning under hösten för att se om förbättringar skett. Brukarnas omdömen om omsorgens kvalitet sammanställs per boende och ger ett kvalitetsindex som publiceras på webbsida.

För att göra ytterligare kontroller görs oanmälda besök ”på förekommen anledning” dvs när något klagomål framförts.

Ledamöterna i omvårdnadsnämnden är kontaktpolitiker vid var sitt boende. Vi från Folkpartiet ansvarar för Hallen och Berga. Som kontaktpolitiker kan vi besöka boendet när vi önskar och blir inbjudna till anhörigmöten. Anhöriga och boenden kan också kontakta oss.

När jag blev invald i omvårdnadsnämnden bestämde jag mig för att lära känna alla Solnas nio boenden och kontaktade cheferna. Vid besöken blev jag visad runt och kunde ställa frågor. Det var mycket givande och har varit en bra grund för mitt arbete i nämnden.

Här kan du läsa mer om kvalitetsarbetet inom äldrevården i Solna.

Anne Utter

Ledamot av Omvårdnadsnämnden

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s