Solnaelever väljer med sunt förnuft

I Solna kommunfullmäktige diskuterades nyligen elevernas skolval. Företrädare från Miljöpartiet undrade varför familjerna väljer bort Solna stads skolor. Debatten som följde visade att så inte var fallet. Solnafamiljerna väljer i allra högst grad skolorna i Solna.

Diskussionen byggde på ett underlag om eleverna val som tjänstemännen på Barn- och utbildningsförvaltningen hade tagit fram. Underlaget visade att över 80 procent av familjerna i Solna väljer Solnas kommunala skolor eller de två friskolor som finns i Frösunda, Alfaskolan och Wittra. Förändringen över tid är liten. Elevströmmarna förändras inte snabbt som man kan tro. Närheten till skolan är viktig, åtminstone i de lägre åldrarna. I högstadiet, när eleverna kan och själva vill välja andra alternativ, är det fler som väljer att gå i en annan skola.

Den enda större förändringen som kan märkas är att skolorna i Hagalund har svårt att locka elever. De eleverna har i stor utsträckning valt andra kommunala skolor i Solna eller till viss del Alfaskolan och Vittra i Frösunda. Den fristående Spanska skolan är också en skola som har lockat elever från den kommunala Fridhemsskolan.

De elever som har sökt sig från Solna har valt en fristående skola med en viss inriktning som Solna stad idag inte erbjuder. Kulturama i Sundbyberg är den skola som har ökat mest i popularitet tillsammans med den Internationella skolan i Bromma. De skolorna har tydligen en profil som attraherar eleverna i Solna. Dessutom är det lätt att ta sig till dessa skolor.

Också när det gäller de val av kommunala skolor, då främst i Stockholm, är det skolor, t ex Adolf Fredriks Musikklasser, som har en tydlig profil som Solnas familjer väljer.

Slutsatsen är enkel. Det är små förändringar över tid och valen som Solnas familjer gör är helt logiska och fullständigt odramatiska. Man väljer i huvudsak den närmaste skolan, speciellt för de mindre barnen. När barnen blir äldre vill de gärna välja lite mer. Om familjen vill att ens barn går i en annan skola än den närmaste gör man det för att den skolan har en viss profil som inte Solna kan erbjuda. Det finns ingenting som tyder på att Solnas familjer väljer andra skolor för att de t ex skulle vara missnöjda med dem.

Tvärtom är det ju så att resultaten i Solnas kommunala skolor förbättrats avsevärt under den tid som de fristående skolorna etablerat sig i Solna. När nu renoveringen av skollokalerna sätter i gång på allvar i sommar kommer dessutom Solna stads skollokaler ha en så bra miljö att studieresultaten kan förbättras ytterligare.

Intressant att notera från debatten är att Miljöpartiet i Solna så tydligt avviker från den rikspolitiska linjen. I riksdagen är det ju Folkpartiet och de andra partierna i Alliansen som tillsammans med Miljöpartiet har drivit igenom rätten att välja och skola och möjligheten för de fristående skolorna att etablera sig och erhålla skolpeng. I Solna motarbetar Miljöpartiet etableringen av fristående skolor och deltog tidigare tillsammans med övriga oppositionen för att avskaffa rätten att välja skola.

Folkpartiets politik uppskattas av Solnaborna. Rätten att välja skola i Solna och över kommungränserna är populär och utnyttjas av flera familjer, men bara när den inriktning som önskas inte kan erbjudas i närområdet. Om två år är det val. Då får vi ses om Solnaborna ånyo bekräftar att de gillar Folkpartiets skolpolitik för valfrihet och ökad kunskap i skolan eller om de väljer att låta oppositionen avskaffa skolpengen och rätten för familjerna att välja skola.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i barn- och utbildningsnämnden i Solna.

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized

One response to “Solnaelever väljer med sunt förnuft

  1. hamzaspappa

    Ja Lars och med ditt goda minne slipper nu föräldrar i Hagalund det bekymret eftersom det inte längre några alternativ i närområdet. Bra valfrihet där!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s