Inga köer till förskolan i år

Solna växer så det knakar. Staden ökar sin befolkning och eftersom Solna, med sin unika kombination av närhet till både storstad och grönområden, attraherar många barnfamiljer är förskolan den första kommunala service som de nya medborgarna har behov av.

Just i april är det som mest fullt i Solnas förskolor. Barnen har skrivits in efter hand sedan höstterminen startade året innan och nästintill fyllt platserna sedan årsskiftet och vid den här tiden varje år kulminerar efterfrågan. I april och maj är det som svårast att få plats för att sedan lätta rejält när en hel årskull av kommande sexåringar lämnar förskolan och beträds plats i förskoleklass, en verksamhet som bedrivs i Solnas skolor där det finns gott om plats.

Enligt den praxis som har vuxit fram utifrån skollagens krav på rätt till förskola för föräldrarna har kommunen skyldighet att bereda barnen plats i förskolan inom fyra månader från det att föräldrarna önskar förskoleplats för sina barn. Det innebär inte att föräldrarna har möjlighet att få sitt förstahandsval tillgodosett med en gång, men kommunen har skyldighet att ordna en plats i kommunen.

Vissa år har kravet på fyra månader varit väldigt svårt att klara. Att hitta lämpliga lokaler i en stad som Solna är inte lätt. Lokalerna ska vara möjliga anpassa för barnens behov och självfallet måste det finnas plats för en utegård eller en lokal park där barnen kan vistas på ute dagarna.

Att rekrytera personal är ännu svårare. Solna har höga krav på utbildningsnivå och det gör att det krävs ett stort arbete för att hitta kompetent personal. Det utbildas inte tillräckligt många förskollärare i Sverige, men tack vare att Solna har gott rykte och goda arbetsvillkor har det hittills gått bra att fylla tjänsterna.

I år är läget väldigt gott. Det finns i stort sett ingen kö. Sedan 2005 har Solna skapat runt 1 400 nya förskoleplatser, hälften i kommunal regi och hälften i fristående verksam i t ex föräldrakooperativ eller privata förskolor. Därtill kommer ett 30-tal platser i s k pedagogisk omsorg, det som tidigare benämndes dagmammor. Det innebär att det nu finns över 3 700 barn i förskoleverksamheten i Solna.

Under 2012 kommer det att startas flera förskolor, bl a kommer Pumpan utökas, Pysslingen Agnesberg och Igelbäckens förskola komma igång, vilket innebär att tillskott på nästan 150 nya platser.

Det är folkpartiets politik för rätten att välja och etablera förskolor som tillsammans med den s k förskolepengen där finansieringen följer familjens val som har skapat goda möjligheter för att bygga ut barnomsorgen. Innan rätten att välja förskola och förskolepengen introducerades på 1990-talet under socialdemokratiskt styre var köerna till förskolan ständigt långt över 300 barn i Solna och det var helt omöjligt för föräldrarna att hitta och finansiera egna lösningar.

Den borgerliga regeringen 1991-94 avskaffade det kommunala monopolet och gav fristående verksamheter såsom privata Pysslingen, föräldrakooperativen och de enskilda föräldrarna att genom t ex två-eller trefamiljssystem erhålla skolpeng och därmed bidra till utbyggnaden av förskolan. Folkpartiets politik tillsammans med duktiga tjänstemän i Solna stad och kreativa, i huvudsak kvinnliga, entreprenörer verkar vara den perfekta kombinationen för att framgångsrikt kunna bygga ut förskolan i Solna och klara familjernas behov.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna.

Annonser

3 kommentarer

Filed under Uncategorized

3 responses to “Inga köer till förskolan i år

 1. napro

  Intressant läsning. Just bristen på lämpliga lokaler verkar vara ett problem som finns i stortsett överallt. Flera personer jag känner som vill starta förskolor har just lokalerna som den största svårigheten. Hittar de en lokal som skulle vara lämplig så vill ibland boende i området inte att det ska öppna en förskoleverksamhet i närheten. Detta är en utmaning som bara kommer bli svårare i framtiden tror jag. Mvh Anders

 2. Sandra

  För mig som boende i Solna, och som står i kö till förskoleplats, är det oerhört provocerande att läsa detta. Det finns visst en kö till förskolan!

  Jag har gjort ett aktivt val: jag valde att bo kvar i Solna eftersom jag trivs här, och jag har valt att bo i Frösunda, ett område som jag tror på. Det också det enda jag har kunnat välja. Till hösten är det dags för min son att börja på förskolan och jag vill självklart att han ska få en plats i området där vi bor – men det kan jag inte alls välja! Jag kan önska det, men sen placeras han ändå i Hagalund eller i Järvastan. Men det är ju inte där vi bor! Det må se nära ut när någon bara tittar på en karta, men med Solnas trafiksituation blir det ju ohållbart att först behöva ta buss/bil för att sedan åka åt helt andra hållet till sin arbetsplats. Hur ska vi få ihop vardagen?

  Frågan om lokaler handlar om hur kommunen prioriterar. Det finns mark i Frösunda att bygga på, men man har valt att istället bygga kontor, det är ju mer lukrativt. Min son föddes 2011 och det finns de som påstår att det var en babyboom som tog vissa kommuner på sängen. Det må vara hänt, men sen då? Kommer det alltid vara så här för honom, att jag ska få slåss för en förskoleplats, sen för en plats i skolan, för att han ska få hålla på med någon sport eller spela ett instrument? Jag oroar mig för att Solna har underskattat mängden barn i mitt område och det gör mig väldigt osäker till om vi har en framtid här.

 3. Lars Granath

  Självklart är det trist att alla föräldrar inte kan få sitt förstahandsval om förskola tillgodosett med en gång. För mig är det svårt att bedöma det enskilda fallet. Det viktiga är dock alla alla barn bereds plats inom någon av kommunens förskolor inom de fyra månader som lagen kräver. Solna är Sveriges tredje minsta kommun till ytan och därför är det rimligt och hävda att en plats i en närliggande stadsdel är ett skäligt erbjudande då avstånden är så korta. Det kan innebära att barnet får börja på en förskola för att efter en kort tid flytta till den förskola som önskats.

  Solna är unik som har lyckats kombinera en kraftig tillväxt av nya bostäder och invånare med en kraftfull utbyggnad av föreskoleplatser som räcker till alla barn samtidigt som man har lyckas hålla en hög kvalitet i verksamheten. Mycket tack vare folkpartiets politik.

  Det är lätt och tro att det alltid varit så att Solna erbjuder förskoleplatser inom den tid som den nya skollagen kräver. Jag som har varit med länge i politiken kan berätta att det fanns en tid när de rödgröna styrde i Solna och att det då var köer på flera hundra barn som det tog år att köa sig igenom. Enskilda alternativ och föräldrakooperativ, som är en av förklaringarna till dagens framgångsrika utbyggnaden, var förbjudna att verka.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s