Nu vill fler bli lärare

Solna befolkning växer snabbt. Det ställer höga krav på en väl utbyggd kommunal service. Det är ett stort antal barnfamiljer som flyttar in. Till en början är det förskolor som efterfrågas och utbyggnadstakten är nu så hög att det för närvarande inte finns några köer till förskolan i Solna. För att möta efterfrågan sker utbyggnaden främst i norra Solna.

När barnen har blivit äldre är det dags att välja skola. Många väljer skola i närområdet och eftersom Solna växer mest i norra delen av kommunen i Ulriksdal och Järva kommer behovet av skolplatser att vara störst där. Det finns ett överskott av skollokaler i centrala Solna, men eftersom det är viktigt med korta skolvägar planeras utbyggnaden i norr. Just nu byggs en ny kommunal skola i Ulriksdal som kommer att rymma upp till 1000 elever för att klara efterfrågan i norr den närmaste tiden.

Så skollokaler kommer det att finnas i Solna. Värre är det med lärare. Fram till idag har det utbildats alltför få lärare i Sverige. Statusen på läraryrket har varit låg och kvaliteten på lärarutbildningen har inte hållit måttet. Få har sökt. När ett av folkpartiets viktigaste krav för att höja statusen på läraryrket skulle genomföras genom att införa lärarlegitimation visade det sig att utbildningen för lärare har varit så kaosartad och hållit så låg kvalitet att skolverkets process för godkännande av lärarnas behörighet har avbrutits. Flera frågor måste redas ut.

För några decennier sedan var läraryrket ett av de mest prestigefyllda. Så är det inte idag; det är jurist, läkare eller ingenjör en duktig student vill bli idag. Folkpartiets ambition är att yrket som lärare ska återupprättas. Ett flertal av de reformer som regeringen har fattat beslut om har handlat om att höja lärarnas status.

Regeringen har infört omfattande möjligheter till fortbildning av lärare, fattat beslut om införandet av lärarlegitimation med skärpta regler för behörighet att undervisa, karriärreform för att ge lärare möjlighet att utvecklas i yrket, tydligare befogenheter för att få studiero i klassrummet och inte minst en helt ny lärarutbildning med högre krav.

Den nya lärarutbildningen, med fyra olika examina och tydliga inriktningar, startade hösten 2011. Nu har antagningen inför höstterminen i år precis avslutats och det glädjande besked är att intresset för lärarutbildningen ökar.

Antalet förstahandssökande till de fyra utbildningarna ökar med så mycket som 20 procent jämfört med i fjol och framför allt ökar antalet som vill undervisa i mellanstadiet, årskurs 4-6. Även utbildningen till förskollärare, som är ett bristyrke, lockar betydligt fler i år.

Som skolpolitiker i Solna är det glädjande och konstatera att folkpartiets skolpolitik ger resultat. Utbildningsminister och Jan Björklund tar sitt ansvar för att regeringen fattar beslut som gör skolan bättre i Sverige. I Solna följer vi upp besluten och ser till att skolan utvecklas på kommunal nivå. I Solna har skolresultaten förbättrats rejält de senaste åren och det är ett resultat av att folkpartiets och Alliansens politik nu får genomslag.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized

One response to “Nu vill fler bli lärare

  1. Pingback: Därför pratar politikerna förbi varandra i skoldebatten « Jakten på berättelsen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s