Skolverkets kritik av ökad segregation och minskad likvärdighet känns inte igen i Solna

Nyligen presenterade Skolverket en studie som de menar visade att likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats de senaste 15 åren. I rapporten sägs att skillnaderna mellan de olika skolornas betygsresultat har ökat kraftigt sedan slutet av 1990-talet och det antyds i rapporten att segregationen har ökat.

Intressant är att förändringarna i tid väl sammanfaller med kommunaliseringen av den svenska skolan som den dåvarande skolministern Göran Persson (S) drev igenom i slutet av 1990-talet och rätten att välja skola och införandet av skolpeng som introducerades av den dåvarande borgerliga regeringen 1992 och som infördes i sin nuvarande form 1998 i Solna då det borgerliga styret återkom efter ett fyraårigt rödgrönt maktinnehav som hade avskaffat allt som kunde förknippas med valfrihet och skolpeng.

Inför en debatt i Solna stadsfullmäktige under våren hade tjänstemännen på barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) tagit fram ett underlag som visade att skolvalet i Solna är väldigt sunt och helt odramatiskt. Nästan 85 procent av eleverna i Solna väljer att gå i närmaste kommunala skola eller någon av de två fristående skolorna i Frösunda.

Förändringarna är små över tid och de elever som väljer att gå i en annan skola än den närmaste gör det för att gå i en skola med en viss profil, t ex undervisning på ett annat språk eller någon kulturell inriktning som t ex Adolf Fredriks musikklasser i Stockholm.

Det är alltså fel och hävda att det fria skolvalet i Solna har inneburit en kraftig ökning av segregationen. Om det finns en ökad segregation är det snarare segregationen i boendet som har förstärkts och då har rätten att välja skola snarare mildrat segregationen. Det är svårt att se hur ett förbud för elever att välja en annan skola än den närmaste skulle minska skillnaderna

Skolverket har dock rätt i att den socioekonomiska bakgrunden är viktig för elevernas resultat i skolan där föräldrarnas utbildningsnivå spelar en stor roll och att det fria skolvalet kan gör att elever från hem med studievana troligen samlas i vissa skolor. För att minska skillnaderna i de olika förutsättningarna för skolorna i detta avseende har skolpengen förändrats. Skolor med sämre förutsättningar får högre skolpeng för att kompensera skillnaderna i föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Sedan 2007 har Solnas skolresultat förbättrats märkbart och ligger nu över riket och andra jämföra förortskommuner. Skolverket konstaterar att Solna ökar måluppfyllelsen och att det är framför allt skolornas arbete med att fånga upp de svagaste eleverna som får beröm. Ett stort arbete läggs ner på och se till att alla elever ska vara behöriga till gymnasiet. Att i detta sammanhang hävda att skolan har blivit mindre likvärdig är svår att se. Det är inte heller så att ambitionerna skiljer sig mellan skolorna i Solna. Problemet är snarare det motsatta. Hur ska skolorna i Solna kunna ge de duktigaste eleverna större utmaningar? Där finns ännu inget bra svar.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

2 responses to “Skolverkets kritik av ökad segregation och minskad likvärdighet känns inte igen i Solna

  1. Synd att ni tar bort kommentarer som skrivs för att det inte passar er….

  2. Tror nog att segregationen kommer att öka i Solna, speciellt i Hagalund eftersom politikerna i Solna plockar bort all verksamhet där. Pengar man fått från staten för att öka föreningslivet och ungdomars trivsel har man genom åren urholkat genom att lägga ner tex Flaggskeppet och nästan samtliga skolor i kommunal regi. Hagalund är snart bara en sovstad där barn får gå genom halva Solna för att få gå i skolan. Ändå så ser vi att man bygger och ska bygga bostäder runt hela området.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s