Eleverna måste få välja populära skolor

Alfaskolan som ligger i Frösunda är Solnas populäraste skola. Skolan ligger i topp när det gäller avgångsbetyget i nian, meritvärdet, och är en av skolorna i Solna med den högsta andelen barn till föräldrar med utländsk bakgrund. Flera av eleverna bor i Hagalund, men har valt att studera på Alfaskolan i grannstadsdelen Frösunda.

Att skolan överhuvudtaget existerar är ett resultat av rätten att välja skola och som beslutades av riksdagen och infördes i Solna 1992. Ett beslut som folkpartiet i allra högsta grad var delaktig i.

Denna möjlighet att välja skola uppskattas inte av alla. Kritiken växer från Vänsterpartiet som alltid har varit emot det fria valet och från Socialdemokraterna och Miljöpartiet som i teorin är för friskolor, men i praktiken motarbetat och försvårat friskolornas etablering i Solna.

Också Skolverket är bekymrat. De anser att likvärdigheten mellan skolorna har minskat och skyller denna utveckling på det fria skolvalet. Vissa forskare är inne på samma sak.

Det är möjligt att likvärdigheten har minskat i Sverige. I Solna är det dock mera tveksamt. Skolverket har tidigare visat att Solnas skolor är duktiga på att fånga upp de svagaste eleverna och jag kan konstatera att resultatet har förbättrats på samtliga skolor i Solna de senaste åren.

Jag har tidigare skrivit att det finns ett samband mellan andelen friskolor och resultatet i kommunens samtliga skolor, enligt en forskningsrapport från SNS. I många kommuner finns det inga friskolor alls. Kan det vara så att bristen på friskolor i flertalet kommuner gör att skillnaderna ökar eftersom friskolorna förbättrar resultatet för alla skolor?

Så frågan är vad de bekymrade vill? Ska populära framgångsrika skolor läggas er? Bör ett ambitiöst barn med välutbildade utrikes födda föräldrar boende i Hagalund förhindras att gå i Alfaskolan i Frösunda? Ska det fria skolvalet och skolpengen avskaffas så som vänstern vill?

För mig är svaret nej. Att förbjuda elever att välja skola utanför sin stadsdel ökar segregation och minskar likvärdighet. Om det finns en ökad segregation är det snarare i boendet som den har skärpts och då har rätten att välja skola snarare mildrat segregationen och förbättrat likvärdigheten än tvärtom.

Självfallet ska alla elever i Solna ges samma förutsättningar. Det finns en skillnad i stödet hemifrån som återspeglar sig i skolresultatet där det har visat sig att föräldrarnas utbildningsnivå spelar en stor roll. För att minska skillnaderna i de olika förutsättningarna har skolpengen förändrats inför 2013. Skolor med sämre förutsättningar får högre skolpeng för att kompensera skillnaderna i föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Det är på det sättet likvärdigheten ska förbättras. Det är bättre att stödja skolor som har ett tuffare jobb att nå målen för samtliga elever än att förbjuda elever att välja populära skolor.

Lars Granath

Vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

2 responses to “Eleverna måste få välja populära skolor

  1. Tobias

    Inget tyder på att friskolor skulle vara hotade i Solna. Folkpartiet gjorde ju till och med en grej av att ulriksdalsskolan kommer att bli kommunal. Problemet är istället att staden inte satsat på de kommunala skolorna. När man inte ens gör sånt man lovar i färgglada broschyrer är inte det bara ett misslyckande utan skickar också ut signaler om vad som är viktigt.

  2. Lars Granath

    Friskolorna i Solna är hotade om kommunen får rödgrön majoritet i valet 2014. Vänsterpartiet vill förbjuda friskolorna medan Miljöpartiet och Socialdemokraterna motarbetar dem och vill tvinga in dem i ett system så att de inte kan agera som enskilda företag utan bli mer lika de kommunala skolorna. Om så sker kan inte friskolorna fortsätta sitt framgångsrika arbete.

    Ulriksdalsskolan kommer att drivas i kommunal regi tack vare Folkpartiet eftersom vi anser att det för valfrihetens skull är viktigt med i balans mellan friskolor och kommunala skolor också i de norra stadsdelarna.

    Folkpartiets vallöfte att fördubbla resurserna för att rusta Solnas skolor kvarstår och kommer att infrias. 2011 inventerades upprustningsbehoven i stadens samtliga skolor och förskolor, 2012 genomfördes de första renoveringarna/upprustningarna och 2013 kommer arbetet att intensifieras.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s