Inrätta ett naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön

Uttalande från Folkpartiet i Solna och Sundbyberg, den 11 februari 2013

Området vid Råstasjön i Solna och Lötsjön i Sundbyberg bör utvecklas till ett sammanhängande natur- och rekreationsområde. Vi vill därför skydda det genom att inrätta ett kommunalt naturreservat. Det är bästa sättet att värna de unika naturvärden som finns här.

I Solna finns ett förslag på detaljplan för del av Arenastaden ute på samråd. Området sträcker sig från Nationalarenan, intill spårområdet och runt Råstasjön som gränsar till Sundbyberg.

Folkpartiet ser positivt på att delar av området bebyggs. Men alla delar av förslaget som presenterats kan vi inte ställa oss bakom. Det tar inte tillräcklig hänsyn till områdets naturvärden med det unika fågelliv och stora artrikedom som finns här. Det är inte heller bra att området förändras från en naturmiljö till att bli en stadsnära sjö i parkområde.
Stockholms län växer så det knakar. Solna och Sundbyberg är de två kommuner i landet som de senaste tio åren har byggt flest nya bostäder per invånare. Som liberaler är vi stolta över det. Det moderna upplysta samhället, där frihet och välstånd råder, och människor har rika möjligheter att forma sina liv, är historiskt nära förbundet med den täta stadens framväxt.

Vi är fullt övertygade om att ny och tätare bebyggelse kan förenas med bevarade naturvärden. Men då gäller det att tänka till. Och det gäller att ta stor hänsyn till människa och natur.
Vi vill därför att området runt Råstasjön och Lötsjön i Sundbyberg bildar ett sammanhängande kommunalt naturreservat. Kommunerna svarar då för skötsel enligt en plan, och upprättar föreskrifter. Sjövägen, som idag skär genom grönområdet, bör stängas av för biltrafik. Strandskyddet måste respekteras så att ingen bebyggelse sker närmare än 100 meter från stranden.

Vi är positiva till att Arenastaden fortsätter att utvecklas. Det går att uppföra fler bostäder, men inte i den omfattning som anges i planförslaget. Vi anser att annan mark i närområdet ska tas i anspråk. Om några av de planerade byggnaderna görs högre kan de rymma fler bostäder.

Folkpartiet i våra städer har varit pådrivande för att ett naturreservat skulle inrättas i Igelbäcken. Nu tar vi nästa steg för att bevara viktiga naturområden i våra städer.
Genom naturreservatet får området en särskild status och kommer att bevaras och vårdas. Området får därmed förbli den älskade oas för många av oss i Solna och Sundbyberg som varje vecka, året om, njuter av friden och den vackra, orörda naturen – mitt i den storstad som vi utgör!

Därför kräver vi att Råstasjön i Solna bevaras som ett naturområde och att strandskyddet respekteras, att Råstasjön och Lötsjön i Sundbyberg bildar ett sammanhängande kommunalt naturreservat, samt att Sjövägen stängs av för biltrafik!

För Folkpartiet i Solna och Sundbyberg

Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd, Solna
Marianne Damström Gereben, ordförande, FP Solna
Johan Storåkers, oppositionsråd, Sundbyberg
Mattias Lönnqvist, ordförande, FP Sundbyberg

Annonser

2 kommentarer

Under Uncategorized

2 svar till “Inrätta ett naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön

  1. Ping: Inrätta ett sammanhängande naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön! | Frösundaliberalen

  2. Ping: Inrätta ett naturreservat vid Råstasjön och Lötsjön |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s