En omstart för Solnas skolor kräver en satsning på duktiga lärare

Sedan den borgerliga alliansen tog över i Solna efter den rödgröna koalitionen 1995-1998 har resultaten i skolan förbättrats. Avgångsbetygen för niorna i Solna, de så kallade meritvärdena, låg då långt under snittet i Sverige, gymnasieresultaten likaså och trots en skattehöjning på 1,45 kr som den rödgröna röran gjorde vid sitt tillträde, brottades de ständigt med stora ekonomiska  underskott och tvingades därmed  till återkommande besparingsprogram som hindrade skolan att utvecklas.

Meritvärdena har sedan dess ökat rejält, andelen elever som är behöriga till gymnasiet ligger betydligt högre än under den rödgröna tiden och andelen elever som fullföljer sin gymnasieutbildning inom fyra år är nu betydligt fler än tidigare.

Resultaten i Solnas skolor har stabiliserats på en klart högre nivå. Däremot har den årliga förbättringen som skett sedan drygt tio år tillbaka avstannat och i likhet med resultaten i landets skolor t o m sjunkit.  Den nya skollagens ökade krav och en mer rättvis betygsättning, där bland annat de så kallade glädjebetygen i form av skillnader mellan betyg och resultat i nationella prov har hamnat i fokus kan vara några av förklaringarna, men enligt min uppfattning beror det också på att Solna har tappat tempo och inte längre ligger i framkant i skolutvecklingen. 

Duktiga lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att vända resultaten i skolan. Om vi ska kunna locka de allra bästa studenterna till lärarutbildningen och behålla våra lärare i yrket, då måste lärarnas utbildning och deras avgörande roll för skolan avspeglas i lönekuvertet. I Solna har lönerna visserligen höjts i enlighet med det centrala löneavtalet, men det har varit en alltför dålig eller rentav obefintlig lönespridning. Nu måste den nyligen antagna lönepolicyn nomi Solna Stad också börja gälla i skolan. Individens prestation ska knytas hårdare till arbetsinsats och resultat.

Allt talar dessutom för att lärarlönerna i kommunerna måste höjas med mer än det centrala avtalet mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och lärarfacken. Resultatet blir att de duktiga lärarna ska få en högre lönehöjning än andra grupper i kommunen.

I dagens skola har den enda möjligheten för en duktig lärare att gå vidare i karriären varit att lämna undervisningen och bli skolledare. Det räcker inte. Eleverna ska istället kunna möta dessa de bästa  lärarna i klassrummet. Nu (åter) införs flera karriärtjänster för lärare. Skickliga lärare kan bli förstelärare och lärare med forskarutbildning kan bli lektorer. I Solna är det just nu ett 10-tal lärare som är på väg att bli förstelärare och då åtnjuta ett ytterligare lönelyft på 5 000 kr. Det är en bra början, men det krävs betydligt  fler och att det på Solna Gymnasium dessutom inrättas ett par lektorstjänster, som enligt de nya reglerna skulle kunna få 10 000 kr ytterligare i lönekuvertet.

Om resultaten i Solnas skolor ska  förbättra krävs bland annat en rejäl satsning på lärarna med högre löner, större lönespridning och bättre karriärvägar. Några mindre steg har tagits, men nu krävs en rejäl omstart för att Solna resultat återigen ska förbättras från år till år.

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

 

 

 

 

Annonser

2 kommentarer

Filed under Uncategorized

2 responses to “En omstart för Solnas skolor kräver en satsning på duktiga lärare

  1. Tobias

    Jag har tre barn i skola i Solna, två får nya lärare i höst. De som slutar var toppen, men har tröttnat på Solna som bara snålar och spar och sökt sig till kommuner som vill satsa på dem. Det här hör man hela tiden och det gör mig så ledsen. Därför behöver vi nu en tydlig vision, tydliga åtgärder för att få ordning på Solnas skolor. Och det är bråttom. Då räcker det inte med lösa och oförankrade idéer som den ovan. Ni måste kunna bättre. Det förväntar sig Solnas familjer. Jag vill att mina barn ska kunna gå i en bra skola nära där de bor.

  2. Lars Granath

    Arbetet med att höja skolresultaten i Solna kräver både långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. På lång sikt, och då framför allt på nationell nivå, handlar det om fortsätta folkpartiets arbete med att höja statusen för läraryrket, fokusera på kunskap i skolan och stärka rektorernas möjlighet att leda skolan.

    För att på kort sikt lyfta skolresultaten i Solna är det viktigt att det skolupprustningsprogram för skolor och förskolor, som folkpartiet initierat, fullföljs för att uppnå en god undervisningsmiljö. Skolans organisation ses nu över för att få ut ett bättre resultat för de resurser som satsas. Stödet till rektorerna kommer att ytterligare förstärkas, bl a inom arbetsmiljöområdet, för att förbättra arbetsmiljön och vissa timplaneändringar kommer att genomföras för att att stärka undervisningen inom matematik på låg- och mellanstadiet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s