Glädjebetyg missgynnar pojkarna – men i Solnas skolor lyckas de

I Skolverkets analys av skolresultaten ”Redovisning av uppdrag om avvikelser mellan provresultat och betyg i grundskolans årskurs 9”, där slutbetygen från 2012 redovisas, framkommer återigen de stora skillnaderna mellan dels resultaten i nationella prov och betygen, de s k glädjebetygen, och dels skillnaderna i resultat och betyg mellan pojkar och flickor. Intressant är skillnaden mellan betyg och provresultat generellt sett är mindre för pojkar än för flickor.

I analysen och i den allmänna debatten framkommer som oftast att flickorna klarar skolan så mycket bättre än pojkarna. Flickor är mer disciplinerade, de pluggar mer och anpassar sig lättare till skolans sätt att organisera undervisningen, hävdas det. Det skiljer sig i beskrivningen av pojkarna där det sägs att det hos vissa killar t o m finns ett förakt för pluggande och att det ibland är lite ”inne” att tycka illa om skolan och undervisningen.

Och nog talar statistiken för flickorna. I Skolverkets analyser genom åren har flickorna högre betyg i den nationella betygsstatistiken och klarar de nationella proven bättre än pojkarna.

I Solna stämmer inte Skolverkets bild av pojkarna, även om det kan variera mellan åren eftersom elevunderlaget skiljer sig åt. Visst har flickorna högre betyg än pojkarna generellt sätt, men i vissa ämnen ligger pojkarna bättre till och på vissa skolor är skillnaden inte så stor. Det är så att betygsstatistiken visar att pojkarna i Solna lämnar grundskolan med högre slutbetyg än pojkar i flera jämförbara kommuner i Stockholms län. På vissa av Solnas skolor är detta extra tydligt, vilket ger utslag i den samlade statistiken.

Skolverket har ingen förklaring till skillnaderna mellan pojkar och flickor och inte heller i Solna har det gjorts några lokala studier. Däremot kan iakttagelser från skolorna i Solna vara nog så intressanta.

När jag talar med rektorerna kan de inte exakt säga vad detta beror på, men de tror att det kan handla om enskilda lärares förmåga att möta pojkarnas förutsättningar för inlärning. En annan viktig förklaring, som lyfts fram av rektorerna, är att det på vissa skolor finns manliga lärare som är goda förebilder. De lärarna kanske är extra duktiga på att motivera och stimulera just pojkarna för att de ska uppnå goda resultat i sina studier och lyckas därmed bryta den lite tuffa inställningen att det inte är cool att plugga och studera.

Om bemötande och särskilt goda förebilder är några tydliga faktorer för att pojkar ska lyckas i skolan är det också viktigt att skillnaderna minskar mellan resultaten i nationella prov och betyg eftersom Skolverkets analys visar att skillnaden är mindre för pojkar än för flickor. Ska pojkarnas skolarbete löna sig i form av bättre betyg är det viktigt att skillnaden mellan flickors provresultat och betyg minskar så att flickorna inte systematiskt gynnas i betygsättningen.

Betygen är viktiga för intagning till gymnasium och universitet. Andelen kvinnor som söker och kommer in till högre studier ökar stadigt och vissa menar, att om utvecklingen fortsätter i samma takt som nu, kommer det vara en begränsad andel män på de svenska universiteten i framtiden. Vill vi balansera den utvecklingen måste intagningen ske på lika premisser för män och kvinnor och då är det viktigt att flickornas s k glädjebetyg genom grund- och gymnasieskola minimeras. Här har under lång tid pågått ett stort arbete i Solna för att kunna sätta likvärdiga betyg. De pojkar som lyckas i skolan ska också kunna se det i form av betyg som är värda lika mycket som flickornas.

 

Lars Granath

1:e vice ordförande (FP) i barn- och utbildningsnämnden i Solna.

 

Annonser

1 kommentar

Filed under Uncategorized

One response to “Glädjebetyg missgynnar pojkarna – men i Solnas skolor lyckas de

  1. Calle

    Bra att du tar upp detta missgynnande av pojkar som pågår i svenska skolor. Tyvärr tycker er jämställdhetsminister att det beror på pojkarnas antipluggkultur, dvs pojkarna får skylla sig själva. Det som kallas antipluggkultur beror på att pojkar känner att de är motarbetade av skolan och då skiter dem i den.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s