Ökade resurser till förskolan

Diskussionerna om förskolans kvalitet har gått på högvarv i Solna under året. Ett stort antal föräldrar har hört av sig till oss i Folkpartiet och fört fram värdefulla synpunkter. Ett nätverk har bildats bland föräldrarna i Solna som vi i Folkpartiet har haft en bra och konstruktiv dialog med.

Föräldranätverkets krav kan sammanfattats i fyra punkter; personaltäthet i nivå med statens rekommendationer, ett återinfört vikariesystem, minst hälften av de anställda inom förskolan ska vara förskollärare och Solna ska sträva mot en förskola i världsklass.

Förskolan i Solna håller god kvalitet. Kommunens brukarenkät, som presenterades nyligen, visar att föräldrarna är nöjda och i våras utsågs Solna till landets bästa kommun för barnfamiljer att leva i. Vi i Folkpartiet har dock högre ambitioner än så och vi kommer därför att fortsätta arbetet med att utveckla förskolan.

Trots att Solna växer explosionsartat har förskolans byggts ut så att alla har en plats inom fyra månader i enlighet med de krav som ställs. Valfriheten har utökats rejält då mer än hälften av de platser som har byggts ut drivs av enskilda företag eller kooperativ.

I budgeten för 2014 ökas resurserna till förskolan med 7 miljoner. Det innebär att förskolepengen höjs för att klara de ökade kostnaderna och för att säkra tillgången på vikarier när den ordinarie personalen är frånvarande.  Det gör att kraven på en hög personaltäthet bör kunna uppfyllas.

En extra satsning på lärarlönerna görs som bl a kommer att underlätta rekryteringen av förskollärare för att kunna uppnå målet om minst 50 procent högskoleutbildade inom förskolan.

Utbyggnaden av förskolor fortsätter för att klara full behovstäckning. Förskolorna får ersättning för hyror och en del andra kostnader vilket kommer att frigöra resurser för förskolorna som kan användas till annat än att betala kostnader för lokaler.

Den upprustning av skol- och förskolelokalerna som Folkpartiet krävde i valrörelsen 2010 fortsätter. Utöver de ordinarie anslagen för upprustning och reparationer tillförs 16 miljoner för ytterligare insatser under 2014. Extra pengar går till att betala den nya Ulriksdalsskolan som öppnar i augusti 2014. Särskilda satsningar görs för att förbättra förskolornas IT-infrastruktur, vilket kommer att underlätta personalens arbete och förbättra kommunikationen med föräldrarna.

Solna flyttar fram positionerna inom förskolan och Folkpartiet är i allra högsta grad pådrivande. Mycket är på gång. Utöver budgeten för 2014 pågår ett arbete med att organisera förskola på kvällar och nätter. Flera projekt bedrivs bl a vad gäller Ipad-användandet inom förskolan, sjukgymnastik för en bättre ergonomi för barnen och hur förskolebarnen ska få större tillgång till kulturupplevelser.

Lars Granath

1.e vice ordförande (FP) i Barn- och utbildningsnämnden i Solna

Annonser

6 kommentarer

Filed under Uncategorized

6 responses to “Ökade resurser till förskolan

 1. Måste bestrida flera delar av ert inlägg. Nätverket för föräldraråd har haft en bra dialog med Fp och borde därför veta att kommunens brukarundersökning visar på allt annat än nöjda föräldrar – eller har Fp någon egen tolkning som de vill delge oss? Antal föräldrar som är missnöjda med sin förskola ökade från 17 % år 2012 till 47 % 2013 = Nöjda??

  Fokus rankning tror vi också att vi borde kunna dra ett sträck över då de verkligheten säger något annat, eller är siffror som en personaltäthet på plats 268 i förskolan (av de 290 kommunerna i Sverige) något att vara stolt över? Att vi däremot har jämställda löner i kommunen och att råd att köpa villa-index är hög (andra variabler i Fokus rankning) höjer inte kvaliteten på den barnomsorg kommunen är skyldig att erbjuda.

  Vilka krav vill Fp ha vad gällande personaltäthet? Hög blir den tyvärr inte av ett tillskott på 7 miljoner då det egentligen bara är att ge tillbaka de 5 miljoner som togs bort 2013 + 2 miljoner som uppräkning. Förhoppningsvis kan det göra att förskolorna 2014 i alla fall har råd med vikarier som de skriver. Men det är tveksamt med en sådan stram budget och tyvärr får ”satsningen” anses föga imponerande.

 2. Lars Granath

  Den sammanlagda bilden av kommunens undersökningar och jämförande studier i bl a FOCUS-rankingen visar att barnfamiljerna trivs i Solna och att det är en bra kommun för barn att växa upp i. Att i en kommun som växer så mycket och så snabbt klara de lagstadgade kraven på förskola inom en fyramånadersperiod är väldigt unikt. Tack vare en god samverkan med de enskilda alternativen, som har stått för en stor del av utbyggnaden, har detta varit möjligt.

  Det innebär inte att Folkpartiet är nöjda med kvaliteten i förskolan utan kommer att fortsätta arbetet med att förbättra förskolan i Solna i takt med vad de ekonomiska förutsättningarna medger. Första steget tas redan 2014.

  I diskussionen med de övriga partierna i Alliansen om kommunens budget för nästa år har Folkpartiet varit tydliga med att vi vill se en god personaltäthet, att vikarietillgången säkras och att andelen förskollärare ökar för att få en förskola i världsklass. De förbättringar som sker nästa år syftar till att bl a tillgodose de krav som föräldrarna i Solna har.

  Folkpartiets uppfattning är självfallet att kommunen ska följa Skollagen, läroplanen inom förskolan och Skolverkets rekommendationer och anvisningar vad det gäller t ex personaltäthet och personalens utbildningsnivå. I kvalitetsarbetet för de kommunala förskolorna och i tillsynen gentemot de enskilda förskolorna förs en intensiv diskussion om antalet vuxna per barn och personalens utbildningsbakgrund.

  Lars Granath
  Folkpartiet i Solna

  • Vi har olika bild av hur nöjda föräldrarna är i Solna och tolkar både brukarundersökningen och Focus olika. Klart är att Solnas närhet till stan, vatten och naturen tilltalar barnfamiljerna. Men det inkluderar inte t ex förskolan.

   Men vi är glada åt er ambition att vilja följa skolverkets rekommendationer och sträva efter bl a ett barngruppantal runt 13-15 barn i syskonavdelningarna och färre i grupper för mindre barn eller barn med särskilda behov. Det glädjer oss också att ni förstår vikten av att ha utbildad personal och att det finns vikarier när ordinarie personal är sjuka samt att ni har en vision för förskolan! Ett första steg mot en bättre förskola är en vilja att förbättra! Och om ni lyckas med er ambition så kommer er och vår syn på hur nöjda föräldrar vi har i Solna komma betydligt närmare varandra!

 3. Mirre Berg

  Lars, era ambitioner är bra men tyvärr överensstämmer inte din bild av verkligheten med hur förskolan fungerar just nu. Kanske drömmer du kvar i tider då det gick att driva tex ett föräldrakooperativ förskola i Solna. Efter många år av slit med att få ekonomin att gå ihop, att hitta förskollärare av god kvalitet utan att kunna erbjuda vettig lön, att inte få välja familjer själva i kön så går nu Månstrålens föräldrakooperativa förskola i graven. Det är med sorg som tidigare förälder och ordförande som jag skriver det här. Månstrålen har under många år toppat utvärderingar och inspektioner. Utvärderingarna från föräldrarna har inte tagit år att utvärdera utan har varit glasklara, Månstrålen höll hög kvalitet. Barn, föräldrar och personal har trivts och känt sig trygga. Pedagogiska verksamheten har hållit toppklass. Som en av få förskolor hade vi under flera år över 50% högskoleutbildad personal. Successivt har förutsättningarna för att driva förskolan försämrats. Du har antagligen varit med och bestämt om detta utan att fatta konsekvenserna. År efter år ströps barnpengen. Barn med behov av extra stöd gavs det aldrig. Man såg med skräck fram emot det sena budgetbeslutet i december som skulle ge sömnlösa nätter med vetskapen om att enda lösningen till att få det att gå ihop var att ta in fler barn. Jag försöker förstå vad som är drivkraften i dessa neddragningar. Vem vill ha en usel förskola? Varför drar så många politiker åt ett helt galet håll. Kanske lever ni i en tro att saker är kvar som förr? Att alla gnälliga föräldrar bara sovit för lite och borde skärpa sig eller gå med i vänster partiet som en parti kollega till dig föreslog? Ur med öronpluggarna och titta på verkligheten. Tyvärr kan ni inte längre ha Månstrålen som förebild man kanske finns det bra exempel någon annan stans i Sverige att titta på. Lycka till i valrörelsen, ni lär få mothugg om ni inte håller er mer till verkligheten.

  • Minna Thullberg

   Oj, tråkigt Mirre,
   Månstrålens förskola har ju funnits länge. Jag håller med om din bild att det varit en förskola som hållit god kvalitet med nöjda föräldrar och barn. Verkligen tråkigt att den inte går att driva längre.

 4. Pingback: Ilskan växer i mig | Linda Cigéhn

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s