Tag Archives: arbetsmarknad

Solna leder satsning på lärlingsutbildningar

Utbildning leder oftast till ett rikare och mer friare och självständigt liv. Därför är det inte konstigt att det är vi folkpartister som mest värnar om att alla ska få förutsättningar till utbildning, oavsett ifall de vill bli akademiker eller fackexperter. Folkpartiets engagemang är synligt både på nationell nivå med mycket stora reformer och satsningar på skolan och utbildning men det går också att se i länet och i Solna.

Solna stad projektleder nu en satsning på lärlingsutbildningar i samarbete med kommunerna Stockholm, Sigtuna, Sollentuna, Sundbyberg, Upplands Väsby, Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm.  Under 2013 har man ungefär 460 utbildningsplatser att fördela bland de samverkande kommunerna och samarbetet har gett ökade möjligheter för vuxna som behöver komplettera sin utbildning med en lärlingsutbildning.

Huvudsyftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Solna Vuxenutbildnings gymnasiala lärlingsutbildningar är framtagna utifrån kunskaper om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Målet är att samtliga utbildningar ska leda till arbete i bristyrkesområden, d.v.s. det ska vara lätt att få jobb efter slutförd utbildning. Varje utbildning inleds med en två veckor lång orienteringskurs där du som studerande får reda på mer om yrket och göra platsbesök.

Det finns en mängd spännande utbildningar att välja på inom områden som: försäljning, butik, handel, restaurang, hotell och konferens, turism, industriarbete, anläggningsarbete, vård och omsorg mfl.

Förkunskapskrav för att söka lärlingsutbildning är:

– Godkända kunskaper i svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska på grundläggande nivå/grundskola.

– Fyllda 20 år från och med andra kalenderhalvåret (hösten) samma år eller har ett slutbetyg från gymnasieskolan.

Om platserna inte räcker till alla behöriga sökande ges företräde till den som har svag ställning på arbetsmarknaden. Utbildningens längd är mellan en och fyra terminer beroende på yrkesområde och dina förkunskaper.

Mer information om utbildningar och ansökningsförfarande finner du på Solna stads hemsida under länken https://www.solna.se/sv/skolor/vuxenutbildning/larlingsutbildningar/.

Att vara lärling och ha yrkeskunskaper är någonting fint och värdefullt. Därför måste vi satsa på fler reformer inom området. Matchningen på arbetsmarknaden ska öka genom att fler ungdomar och vuxna utbildas i nära samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Ett utbyggt lärlingssystem har visat sig vara en framgångsfaktor i andra europeiska länder och bidragit till minskad ungdomsarbetslöshet. I Solna måste vi ännu bättre använda vårt goda samarbete med näringslivet för att ytterligare förbättra möjligheterna till lärlingsutbildningar.

 

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande Kompetensnämnden

 

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under Uncategorized

Satsning på ungdomar med funktionsnedsättning en succé!

Sann socialliberalism i praktiken! På ett initiativ av Neven Milivojevic (FP), 1:e vice ordförande i Kompetensnämnden i Solna, taget i kommunfullmäktige förra året, satsade Solna stad särskilt på att möjliggöra för ungdomar med en funktionsnedsättning att kunna få ett sommarjobb i år.

I samband med slutrapporten som presenterades igår kunde det konstateras att satsningen på just denna utsatta målgrupp var en succé!

Ungdomar med olika funktionsnedsättningar är en grupp som står ännu längre från arbetsmarknaden än ungdomar i allmänhet. Detta återspeglas i mycket högre arbetslöshet bland unga vuxna med en funktionsnedsättning. Att få möjlighet till ett sommarjobb kan vara avgörande för att få in ingång på arbetsmarknaden. Att få en ingång på arbetsmarknaden är ofta en förutsättning för självförsörjning och därmed ett fritt och värdigt liv. Tyvärr så är det alltför ofta som ungdomar med en funktionsnedsättning inte får möjlighet till sommarjobb då förutsättningar eller handledning inte anpassas.

För socialliberaler så är detta en grundläggande värdering, det vill säga att vi ska rusta alla människor för ett självständigt och rikt liv och därför är det naturligt att man skapar förutsättningar för att denna grupp ungdomar får möjligheter till sommarjobb på samma villkor, även om det skulle innebära ett extra stöd.

Solna stad dubblerade antalet sommarjobb i år, från 55 jobb till 109. Detta bland annat tack vare ett samarbete med näringslivet. Av de tio sökande ungdomarna med en funktionsnedsättning så skapades det förutsättningar för alla att få ett sommarjobb. Utvärderingen visar på mycket hög nöjdhet med sommarjobben samt att alla var kvar på sina tilldelade sommarjobb hela perioden.

Folkpartiet kommer fortsätta driva på för en satsning på fler sommarjobb samt att just ungdomar med en funktionsnedsättning ska vara en prioriterad grupp. Man brukar säga att små tuvor ofta välter stora lass och på samma sätt kan man se att små insatser och satsningar ofta kan förändra människors liv och framgångsmöjligheter.

Neven Milivojevic

Vice ordförande Folkpartiet i Solna

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Neven Milivojevic, Solna, Sommarjobb

Fler sommarjobb i Solna och satsning på ungdomar med funktionsnedsättning

Solna gör nu en nysatsning på sommarjobb för ungdomar och i samarbete med det lokala näringslivet så kommer det finnas fler sommarjobb än tidigare i staden. En nyhet är att det på folkpartistiskt initiativ även sker en satsning på att skapa fler förutsättningar för ungdomar med en funktionsnedsättning att få sommarjobb.

Att få ha haft ett sommarjobb och fått erfarenheter och referenser från arbetsmarknaden ökar chanserna för unga människor att få jobb, och detta inte minst för gruppen ungdomar med funktionsnedsättning då dessa unga medborgare ofta har mycket svårare att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt och glädjande att Solna nu satsar på denna målgrupp.

Ansökningstiden för sommarjobb 2013, är 11-31 mars och du ansöker om ett sommarjobb via stadens e-tjänst på Solnas stads hemsida. Där finns också all annan relevant information. Ifall du har behov av att fråga något så kan du också kontakta projektledaren för sommarjobb Lotten Jonsson på telefon 08-705 66 12.

Jag hoppas också att många arbetsgivare och arbetsledare, både inom staden och det privata näringslivet, tar vara på möjligheten att ge chansen till ett sommarjobb till en ungdom med en funktionsnedsättning. Det är viktigt att vi alla bidrar till ett socialt och medmänskligt ansvar i samhället och att vi ger livschanser till alla.

Neven Milivojevic (FP)

Vice ordförande i Kompetensnämnden

Lämna en kommentar

Filed under Folkpartiet, Solna